WOMENOMICS


Ligestilling handler om mere end moral, retfærdighed og etik. Det handler om kvinders potentiale for at skabe vækst og resultater på din og din virksomheds bundlinje


Kvinder har overhalet mænd på de videregående uddannelser, og mange brancher arbejder i dag målrettet for at tiltrække flere kvinder som  studerende, medarbejdere, ledere, borgere og kunder.


Ikke uden grund er kvinders protentiale i stigende grad kommet i fokus både i Danmark og internationalt, for kvinder udgør halvdelen af verdens befolkning, og her ligger der et stort potentiale for økonomisk vækst. Politikere og erhvervsledere både i EU og her til lands har presset på for at indføre øremærket barsel til mænd, og manglende ligestilling i hjemmet er en vigtig årsag til, at erhvervslivet og samfundet går glip af kvinders talent. Det sker, når alt for mange kvinder neddrosler karrieren, når de stifter familie.


Udover at udgøre en vigtig talentmasse har kvinder indflydelse på op mod 80 procent af forbruget i danske husstande. Det gør kvinder til attraktive kunder, og mange brancher, der traditionelt har henvendt sig til mænd, arbejder i disse år målrettet på at tiltrække kvinder både som kunder, medarbejdere, investorer og ledere. Det gælder tekniske fag, IT-branchen, håndværksfag m.fl.


Jeg har specialiseret mig i sammenhængen mellem kvinder, marked og økonomisk vækst og har i mere end 10 år fulgt nyheder for og om kvinder - både i Danmark og globalt. Det er nemlig ikke kun herhjemme, at kvinder klarer sig godt i uddannelsessystemet. Det er en global megatrend. Selv i den arabiske verden er kvinder ved at revolutionere erhvervslivet, og det kan booste ligestillingen og kvindefrigørelsen til gavn for den økonomiske vækst.


Hvis din virksomhed eller organisation gerne vil have succes hos kvinderne, er du velkommen til at kontakte mig. Sammen lægger vi hovederne i blød og stiller skarpt på, hvad der skal til for at gøre jer attraktive i kvinders øjne - vel vidende, at kvinder indbyrdes er lige så forskellige som alle andre.


Kønsrollerne er i opbrud i disse år, og kvinder stiller i stigende grad krav både som kunder, medarbejdere og forbrugere. Derfor kan vi ikke længere bruge kønsstereotyperne, når vi henvender os til kvinder. I stedet gælder det om at forstå kvinders motivationer, så du og din virksomhed kan optimere jeres attraktivitet og kommunikationen med kvinderne - og opbygge et stærkt brand.

Det kan hurtigt vise sig at blive en guldgrube, når du stiller skarpt på kvinder som motor for økonomisk vækst. Kvinder uddanner sig som aldrig før og er både købestærke og selvstændige. Derfor skal du og din virksomhed gøre en aktiv indsats for at få succes hos kvinderne.

KONTAKT MIG

Tlf. +45 30119693

 
 
 
 

I 2009 startede jeg Powerkvinderne.dk, som arbejder for at styrke kvinder privat, på jobbet og i det offentlige rum. I mange år har jeg holdt kurser både for kvinder og mænd.