Krisestrategi


Det er dejligt, når der er medvind på cykelstien, men fra tid til anden kan det trække op til uvejr. I den situation kan en krisestrategi være guld værd


"Errare humanum est", hedder det på godt, gammeldags latin, og oversat til dansk betyder det, at det er menneskeligt at fejle. Vi kan alle begå fejl og komme i modvind. Nogle gange er det selvforskyldt, andre gange er det virkelig urimeligt, og andre gange igen helt tilfældigt.


Med en krisestrategi kan du og din virksomhed lægge en plan for, hvordan I vil kommunikere i tilfælde af negativ omtale. Med strategien er det også muligt at forebygge ved på forhånd at forudse potentiel kritik.


I tilfælde af en krise er det godt at reagere hurtigt, tage stilling til problemet og komme med en klar melding. På den måde kan problemets omfang minimeres.


En effektiv krisestrategi rummer mulige scenarier og issues, der kan dukke op og ramme din virksomheds brand - og dermed jeres gode navn og rygte. Samtidig rummer den de kritiske spørgsmål, som I kan blive stillet, samt klare og præcise svar.


I en krise eller mediestorm er det nødvendigt først og fremmest at være ærlig, beklage det, der er sket, og fortælle, hvilke initiativer der vil blive sat i værk for at rette op på situationen. Det er også vigtigt at have en drejebog for, hvem der gør hvad.


Kontakt mig, hvis du vil høre mere om krisekommunikation og om, hvordan I kan lægge en strategi, som hurtigt kan sættes i værk, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Der skal være en plan klar, når katastrofen indtræffer...


"Fællesskabet har brug for mennesker, der med dødsforagt kaster sig ud i nye projekter. Der skal være en motor for det hele, men der skal også være en bremse. Der skal være nogen, der kan forudse problemerne, inden de opstår, også de problemer, der aldrig bliver til noget. Fællesskabet har brug for bekymrede hjerner, der kan forestille sig alt det værste, der kan ske.


Hjerner, der skeptisk kan påpege fejl, når dumdristige planer bliver lagt frem. Hjerner, som har tænkt tingene igennem og har en plan klar, når katastrofen indtræffer. Det er denne type hjerner, som er disponeret til at udvikle angst, og de findes, fordi der er brug for dem."


Hjerneforsker Peter Lund Madsen,

Kristeligt Dagblad, 29. april 2021


Hjerneforsker Peter Lund Madsen har skrevet en bog om angst, og i et interview i Kristeligt Dagblad 29. april 2021 udtaler han: "Vi har brug for folk med bekymrede hjerner, der forestiller sig det værste". Det er det mindset, der er gavnligt, når krisestrategien skal lægges og krisen håndteres. På den måde kan vi forebygge eller tage krisen i opløbet, før den vokser sig stor.

KONTAKT MIG

Tlf. +45 30119693