IMAGEANALYSE

Hvilket billede toner frem på nethinden, når mennesker tænker på dig, din virksomhed eller din organisation? Det kan en imageanalyse være med til at afdække.

En imageanalyse giver et godt afsæt til at arbejde med strategisk kommunikation, PR og branding. Analysen fås i alle størrelser, så selv om den kan lyde omfattende, behøver det ikke at være tilfældet.


Enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med et godt image og et stærkt brand har lettere ved at få succes. Et godt image vil afhænge af øjnene, der ser. I Berlingskes årlige imageanalyse vurderer og rangerer topledere forskellige virksomheders image ud fra disse ni parametre:


  1. Ledelse
  2. Troværdighed
  3. Kvalitet
  4. Medarbejdere
  5. Kommunikation
  6. Konkurrenceevne
  7. Finansiel styrke
  8. Innovation
  9. Ansvarlighed


Imagemålinger og analyser kan gennemføres både kvalitativt og kvantitativt, og et godt sted at starte kan være at interviewe dine eller jeres nøgleinteressenter. Den feedback, som imageanalysen giver, er guld værd både forretningsstrategisk og kommunikationsmæssigt.

Det er en balancegang at skabe et godt image, og basalt set handler det om, at opføre sig godt, være troværdig, kommunikere professionelt med sine interessenter - og gøre en positiv forskel i menneskers liv.

KONTAKT MIG


Hvis du gerne vil have sparring om strategisk kommunikation, pressekontakt eller branding, er du velkommen til at kontakte mig.