FORSKNINGS-FORMIDLING


Forskningsresultater kan med effektiv formidling nå ud til et bredere publikum, herunder andre forskere, politiske beslutningstagere og offentligheden.


Formidling hjælper dig som forsker med at nå et bredere publikum, herunder politiske beslutningstagere, praktikere, journalister og offentligheden,


Formålet med forskningsformidling er at engagere interessenter i og udenfor den akademiske verden og opmuntre til dialog, samarbejde og informeret beslutningstagning:


  • Ved at dele forskningsbaseret viden, bidrager forskningen til den kollektive vidensbase. På den måde kan viden fra forskningens verden komme mange mennesker til gavn.

  • Som forsker kan du med effektiv forskningsformidling etablere dig selv iværksætter, forfatter, fordragsholder, meningsdanner m.v.

  • Finansiering kræver ofte, at forskere demonstrerer effekten af deres arbejde. Formidling hjælper med at retfærdiggøre fortsat finansiering og støtte.

  • Effektiv forskningsformidling indebærer, at kommunikationen bliver skræddersyet til forskellige målgrupper med et klart og forståeligt sprog og valg af kanaler.


Jeg har arbejdet med forskningsformidling i forskellige sammenhænge, blandt andet har jeg:


  • skrevet bogen 'Ildsjæle' sammen med professor Eva Boxenbaum fra CBS. Boxenbaum forsker i, hvad der skal til for at skabe permanente forandringer i organisationer og i samfundet. Bogen udkommer i foråret 2024 og handler om Boxenbaums forskning.

  • som kommunikationsrådgiver været med til at lancere projekt 'Forskerspirer' i samarbejde med Forskningsministeriet, da Jytte Hilden var minister.

  • arbejdet for Copenhagen Science City med etablering af website, skrevet artikler for Magasinet Arbejdsmiljø og for Statens Museum for Kunst.

  • etableret sidenVidenskabskommunikation.dk sammen med cand.mag og kommunikationsrådgiver Via Christensen.

Fotograf John Olsen, Rørvig


Jytte Hilden: Succes med projekt 'Forskerspirer'
 

"I min tid som forskningsminister var der særligt to projekter, som jeg var glad for. Det ene gik ud på at bane vejen for flere kvinder i forskning og som professorer. Det andet var 'Projekt Forskerspirer', og formålet med dette projekt var at vække interresse blandt unge gymnasieelever for en forskerkarriere. 


Som inspiration til de unge skrev Anne-Mette Barfod 10 historier fra forskningens verden, som blev udgivet i en trykt publikation. Det var historier om alt fra naturvidenskab til filosofi. Historierne var korte, præcise og levende, og det er en kunst at formidle vanskeligt stof som en kort fortælling. Den korte form, den mestrer Anne-Mette Barfod."


Ildsjæle

S

I foråret 2024 udkommer bogen 'Ildsjæle', som jeg har skrevet sammen med professor Eva Boxenbaum, Copenhagen Business School 


Der findes altid, til alle tider og i alle samfund ildsjæle, som formår at se helt nye muligheder og skabe omvæltninger i samfundet. Ildsjæle er mennesker, hvis indre flamme brænder for en sag. Under de rette betingelser er ildsjæle i stand til at forandre vores indgroede måder at tænke på i familiesystemer, i samfundet, i organisationer, nationalt og globalt.


Eva Boxenbaum er professor på Institut for Organisation på Copenhagen Business School, hvor hun forsker i, hvad der skal til for at skabe permanente forandringer i organisationer og i samfundet.


Bogen handler om Eva Boxenbaums forskning, og for mig har det været en spændende rejse ind i et univers, som på mange måder har ændret mit syn på verden.


I bogen kan du læse om, hvad der skal til for, at en ildsjæl lykkes med sit projekt i en organisatorisk kontekst, og hvilke forhindringer der kan blokere vejen.


Det smukke billede af Eva Boxenbaum er taget ved Øresunds kyst af fotograf Anna Holte.

Kontakt mig, hvis du gerne vil ideudvikle. Tlf. +45 30119693