Mit ikigai


Ikigai er et japansk ord, som betyder 'det, der giver livet mening'. Vi har allesammen et ikigai, også selvom vi aldrig har hørt om det før. Dit Ikigai er essensen af det du elsker, det du er god til, det verden har brug for, og det du kan få betaling for.


Ikigai handler om glæde i livet, og dit ikigai er grunden til, at du står op om morgenen. Dit ikigai er essensen af det, du elsker, det du er god til, det verden har brug for, og det du kan få betaling for at udføre. Mens vi vi vesten nok har meget fokus på det med betalingen eller lønnen, mener mange japaner ikke, at penge har nogen større indflydelse på deres ikigai. En undersøgelse blandt 2.000 japanske kvinder og mænd viser, at kun 31 procent så arbejde som deres ikigai. Arbejdet kan give dig glæde, men Ikigai er mere end arbejdsglæde.


Ikigai består af ordene 'iki', der betyder 'liv' og 'gai', der betyder værdi. Dit ikigai kan få dig til gå fremtiden i møde med glæde og forventning, selv hvis du er ulykkelig her og nu, fordi du får noget at stå op til, uanset hvor i livet du befinder dig..


Levealderen i Japan er meget høj, idet kvinder i gennemsnit lever 87 år, mens mænd bliver 81 år gamle. Til sammenligning er mænds middellevetid 79 år og kvinders er 83 år i Danmark. At Japanerne lever længere kan skyldes sund levevis, men mange mener også, at japanernes fokus på ikigai virker livsforlængende. Det giver også arbejdslivet mening, hvis du føler, at du bruger dig selv til at gøre en forskel andre menneskers liv.


Find dit Ikigai

For at finde dit ikigai, må du overveje, hvad der gør dig glad, og hvad du brænder for. Ud fra det kan du skabe din egen platform, hvorfra du kan udleve din passion. Det er let at komme til at dele livet op i siloer med familie, arbejde, passioner og drømme, når vi i virkeligheden med fordel kan tænke i helheder. Fundamentet for dit ikigai er, at alt er indbyrdes forbundet:


 • Det, du elsker
 • Det, du er god til
 • Det, verden har brug for
 • Det, du kan blive betalt for


Det, du elsker og er god til, er din passion, mens det du elsker og som verden har brug for, er din mission. Det verden har brug for, og som du kan blive betalt for, er dit kald, mensdet du er god til og kan blive betalt for er din profession.


Når du koger din passion, din mission, dit kald og din profession ind til en boullionterning har du dit Ikigai, hvilket fremgår af figuren nedenfor.

Ud fra denne simple grafiske fremstilling, kan du også prøve at finde dit Ikigai. I boksen til højre kan du se, hvordan jeg har gjort.. Jo mere du zoomer ind, desto mere tydeligt kommer det frem, hvad dit Ikigai er. Det kan forandre sig over tid, men du vil sandynligvis altid kunne genkende dig selv også mange år frem. 


Din virksomhed, organisation eller arbejdsplads kan også bruge metoden til at blive skarp på sin essens og livsværdi. En virksomheds-ikigai er et stærkt afsæt for at skabe engagement blandt chefer og medarbejdere og brande virksomheden. Jeg tilbyder at føre dig eller jer igennem processen i en workshop.

Vi lever i en konkurrencestat, og mange af os har allerede, før vi fylder 20 år, valgt en uddannelsesretning og dermed en karrierebane. Staten belønner os for at komme hurtigt gennem uddannelsen og ud på jobmarkedet, så vi kan bidrage til velfærdssamfundet, stifte familie og være effektive. Spørgsmålet er, om vi allerede tidligt i livet kender vores ikigai. Ved vi, hvad der giver vores liv mening, og er vi tro mod det? Hvis du ikke kan svare ja til disse spørgsmål, er det aldrig for sent at lære dit ikigai at kende. Måske kan du få mere lykke og et længere liv ad den vej, og måske kan du med fordel justere dit karrierespor eller den kurs, du har sat for din virksomhed.

MIT IKIGAI:

IDÉ- OG KONCEPTUDVIKLING


Jeg vil gøre en positiv forskel i verden med idé- og konceptudvikling, omsorg, respekt og kærlighed. Jeg inspirerer og styrker mennesker, virksomheder og organisationer ved at finde ind til essensen, analysere potentialet, tænke analytisk og kreativt, udvikle strategier, iscenesætte, brande, formidle og skabe synergier.


Jeg har fundet mit ikigai ved at spørge mig selv, hvad jeg mener, verden har brug for, hvad jeg elsker at arbejde med, hvad jeg er god til, og hvad jeg kan tjene penge på. Det kommer her i stikordsform:


 • Verden har brug for tro på fremtiden, omsorg, respekt, ligeværd, kærlighed, empati og selvværd.


 • Jeg elsker at arbejde med empowerment af mennesker, ideer, koncepter og organisationer, ligeværd, magtrelationer, normer, kønsroller, kreativitet, strategi, formidling, innovation og helikopterperspektivet.

 • Jeg er god til at udvikle ideer og koncepter, tænke nyt, kreativ og innovativt, analysere, visualisere og lægge strategier. Jeg er god til at formidle, inspirere, iscenesætte og arbejde med storytelling og branding, holde foredrag, arrangere kurser og bryde fordomme.

 • Jeg kan tjene penge på inspiration, nytænkning, idé- og konceptudvikling, rådgivning og empowerment af enkeltpersoner, teams og organisationer, strategi, analyse, økonomisk teori, kurser, foredrag, kommunikation, formidling og bogudgivelser.


Disse fire elementer kan jeg samle og koge ned til:


 • Passion: Kreativitet, storytelling, empowerment, strategi, analyse, idé- og konceptudvikling.
 • Mission: Skabe en bedre fremtid for mennesker, grupper, organisationer og verden med ligeværd, kreativitet, omsorg, kærlighed, respekt, empowerment og tro på fremtiden.
 • Profession: Ide- og konceptudvikling, strategi, analyse, formidling, branding og empowerment af mennesker, virksomheder og organisationer.
 • Kald: At inspirere mennesker, virksomheder og organisationer med værktøjer til at udvikle sig, så vi sammen skaber en bedre verden med respekt, ligeværd og omsorg for verden og hinanden.


Ud fra mine stikord til passion, mission, profession og kald, kan jeg indkredse mit ikigai:


IKIGAI: Jeg vil gøre en positiv forskel i verden med idé- og konceptudvikling, omsorg, respekt og kærlighed. Jeg inspirerer og styrker mennesker, virksomheder og organisationer ved at finde ind til essensen, analysere potentialet, tænke analytisk og kreativt, udvikle strategier, iscenesætte, brande, bryde normer, formidle og skabe synergier.